Nidec Netherlands B.V.

Remlogica

Overzichtstekst boven

Lees meer..

Remlogica om een mechanische rem te lichten

Remlogica in de frequentieregelaar is bedoeld om een mechanische rem te lichten als aan de koppel- en frequentievoorwaarden is voldaan. Met name bij hijstoepassingen is dit belangrijk.

Voorbeeld van een bijbehorend stuurstroomschema:

Voorbeeld van een stuurstroomschema