Nidec Netherlands B.V.

Stilstandsverwarming

Overzichtstekst boven

Lees meer..

Motor gemagnetiseerd met stilstandsverwaming

Met stilstandsverwarming wordt de motor gemagnetiseerd met een ingesteld DC-stroomniveau als percentage van de nominale motorstroom. Verschillende frequentieregelaars en servoregelaars zijn voorzien van stilstandsverwarming.

Bedoeld als stilstand of anti-condensverwarming

Het stroomniveau wordt op het ingestelde niveau geregeld en is dus onafhankelijk van de weerstand van de motorkabel en motorwikkeling. Deze stroom is bedoeld als stilstand- of anti-condensverwarming voor de motor. In deze conditie verschijnt <Heat> in display.