Nidec Netherlands B.V.

2x Safe Torque Off

Overzichtstekst boven

Lees meer..

2x Safe torque off voor een noodstopcircuit

Safe Torque Off (STO) ingangen mogen onderdeel zijn van een noodstopcircuit overeenkomstig EN-ISO 13849-1 categorie. Deze ingangen zijn dusdanig ontworpen dat met nagenoeg absolute zekerheid, bij het wegvallen van de aansturing van deze STO klemmen, de motor koppelloos wordt. Safe Torque Off verzorgt geen potentiaalscheiding. Onder bepaalde condities mag de aansturing van de STO klemmen gebruikt worden in plaats van magneetschakelaars in de hoofdstroom. Raadpleeg hiervoor de Safe Torque Off Guide.