Nidec Netherlands B.V.

PLC

Frequentieregelaars met een interne PLC hebben de mogelijkheid tot het opslaan en afhandelen van een on-board applicatieprogramma, zonder de noodzaak van extra hardware in de vorm van een optiemodule. 

 

Lees meer..

Het applicatieprogramma wordt geschreven met behulp van het gratis programma Machine Control Studio. Dit is IEC61131-3 software gebaseerd op CoDeSys en is speciaal ontwikkeld voor Control Techniques regelaars. De volgende IEC61131-3 programmeertools staan ter beschikking: 

 • (POU) Program organization unit
  Een verzamelnaam voor programma's, functieblokken en functies binnen CoDeSys en Machine Control Studio.
 • (ST) Structured text
  Een tekst-editor programma overeenkomstig DPL, C++ en Java. 
 • (LD) Ladder diagram
  Een visueel programma, gebaseerd op relais logica.
 • (FBD) Function block diagram
  Een visuele programmeertaal waarin functies, functieblokken en variabelen geselecteerd en naar de gewenste plaats gesleept kunnen worden.
 • (IL) Instruction list
  Een laag niveau, op tekst gebaseerd, PLC-programma, zoals toegepast in de eerste PLC-generaties. 
 • (CFC) Continuous function chart
  Een visuele programmeertaal, gelijk aan Functie Blok Diagram met als voordeel dat de volgorde van afhandeling door de gebruiker bepaald kan worden.
 • (SFC) Sequential function chart
  Een visuele programmeertaal, specaial ontwikkeld voor sequentiële (stap voor stap) toepassingen.
 • (OOP) Object orientated programming
  Een geavanceerde programmeer strategie waarbij het eenvoudig is reeds ontwikkelde software en functieblokken her te gebruiken.

Wij hebben, als koploper in de elektrische aandrijftechniek, multi-protocol drives ontwikkeld die met verschillende PLC's kunnen communiceren. Lees hier meer over dit onderwerp!