Nidec Netherlands B.V.

Real-time clock (optie)

Met de Real-time clock kunnen acties, eventueel in combinatie met de interne logica en/of PLC, op te programmeren tijden worden uitgevoerd. Ook het tripregister kan worden voorzien van de exacte data en tijden van een storing van de frequentieregelaar.

Lees meer..

Wat zijn de voordelen van een real-time clock 

Een Real-Time Clock (RTC) wordt regelmatig gebruikt in frequentieregelaars in industriële toepassingen, maar het gebruik ervan kan variëren afhankelijk van de specifieke vereisten van de toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden waarop een RTC in frequentieregelaars kunnen worden gebruikt:

  • Tijdsynchronisatie: RTC's kunnen worden gebruikt om de frequentieregelaar te synchroniseren met een exacte tijd en datum. Dit kan belangrijk zijn in toepassingen waarin verschillende processen op specifieke tijdstippen moeten plaatsvinden.
  • Logboekregistratie: RTC's kunnen worden gebruikt om tijdstempels toe te voegen aan logboekgegevens die worden gegenereerd door de frequentieregelaar. Dit is handig voor het opsporen van storingen en het analyseren van de werking van de regelaar.
  • Schema's en timers: RTC's kunnen worden gebruikt om schema's en timers in te stellen voor geautomatiseerde acties op specifieke tijdstippen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van apparatuur op bepaalde momenten van de dag.
  • Storingsregistratie: RTC's kunnen worden gebruikt om nauwkeurige tijdstempels vast te leggen wanneer storingen optreden in het regelsysteem. Dit helpt bij het identificeren van de oorzaken van storingen en bij onderhoudsregistratie.
  • Energiebeheer: In sommige toepassingen wordt RTC-gegevens gebruikt voor energiebeheer, bijvoorbeeld om apparatuur op bepaalde tijden uit te schakelen om energie te besparen.