Nidec Netherlands B.V.

Nidec bundelt krachten business units Control Techniques Nederland en België

'ALLES IS GEVORMD OM ZO EFFICIËNT MOGELIJK DE MARKT OP TE GAAN'

In januari 2022 startten de gesprekken over het samenvoegen van de businessunit Control Techniques binnen Nidec Netherlands in Sliedrecht en Nidec Industrial Automation in Mechelen. Een logische stap, die past binnen de strategische richting van de organisatie om wereldwijd activiteiten te clusteren. ‘Door twee aparte ondernemingen onder één noemer te plaatsen, kun je met dezelfde mensen meer werk verzetten.’

Nidec is een Japanse onderneming met als hoofdactiviteit het fabriceren van elektromotoren, van klein tot groot. Sinds de  oprichting in 1973 is het bedrijf gegroeid, onder meer door acquisities als die van Control Techniques in Newtown, Wales. Naast motoren levert Nidec ook generatoren, frequentie- en servoregelaars. Recentelijk zijn daar ook activiteiten in energiestromen bijgekomen, zoals smart grids met accucapaciteit, autoladers en voedingen voor PEM-elektrolyse-systemen voor waterstof. Inmiddels telt Nidec zo’n 300 bedrijven in 40 landen, met in totaal meer dan 100 duizend medewerkers. De samenvoeging van de Nederlandse en Belgische businessunits Control Techniques is op meerdere vlakken doorgevoerd. ‘We werken als teams veel meer samen, waarbij de binnendienst volledig vanuit Nederland wordt verzorgd.

Hetzelfde geldt voor de orderverwerking en ook hebben we in Sliedrecht nu één centraal Benelux-magazijn plus een gecertificeerd reparatiecentrum voor Control Techniques-producten’, aldus Bastiaan Streefkerk, director Control Techniques Benelux bij Nidec. In België is een deel van de verkoopmedewerkers gesitueerd en ook een aantal techniek-, service- en applicatie-engineers. ‘We willen onze mensen dicht bij de klanten hebben zitten. Voor een magazijn speelt de locatie een minder belangrijke rol. Bovendien kunnen we vanuit Sliedrecht ook onze klanten in België snel beleveren.’


‘Ons denken en doen is hetzelfde gebleven, maar doordat ons team nu groter is, is er veel meer kennisdeling’, aldus Bastiaan Streefkerk, director Control Techniques Benelux bij Nidec. Foto’s: Foto: Rik Leonards/R & R media en advies

TANDEM
Vanwege die focus op de klant werken binnen- en buitendienst nu als tandem samen. ‘Klanten hebben zowel bij de buitendienst als bij de binnendienst dezelfde contactpersoon. Zo kunnen we meer om de klant heen gaan staan. Onze mensen kennen de klant, snappen wat er aan de hand is en kunnen daardoor sneller acteren op vragen’, verklaart Streefkerk. ‘Ons denken en doen is hetzelfde gebleven, maar doordat ons team nu groter is, is er veel meer kennisdeling. Onder meer tijdens verkoop- en teamvergaderingen. De landsgrenzen zijn weggevallen.’ De nauwere samenwerking heeft inmiddels de nodige vruchten afgeworpen. ‘Voor service en ondersteuning bij innovatieve aandrijfoplossingen kunnen we nu vanuit onze gezamenlijke kennis aan de slag. En in geval van een calamiteit kunnen we altijd teruggrijpen op ons grote centrale magazijn; bij levering zijn we niet afhankelijk van externe partners’, stelt Streefkerk. ‘Door gezamenlijk op te trekken, zijn we in staat om negen van de tien klanten meteen te helpen.’ In totaal telt de Benelux-organisatie nu 32 medewerkers en door de sterke groei van de afgelopen jaren staan er momenteel zelfs 7 vacatures open.

ONTDEKKINGSTOCHT
Brend De Buyser, sales director Control Techniques Benelux bij Nidec, noemt de grote efficiencyslag als belangrijk voordeel voor de eigen organisatie. ‘Door twee aparte ondernemingen onder één noemer te plaatsen, kun je met dezelfde mensen meer werk verzetten. Je hoeft immers nog maar eenmaal rapportages op te leveren, maar één businessplan te schrijven’, zegt hij. ‘Dat biedt ons ruimte richting de markt en dat merken onze klanten ook, dat we er nog meer voor hen kunnen zijn.’ Cultuurverschillen zijn er zeker, maar vormen geen belemmering. ‘Het is meer een gezamenlijke ontdekkingstocht. Want hoewel we dezelfde taal spreken, kan een Vlaamse uitdrukking soms anders op Nederlanders overkomen dan bedoeld, of andersom’, lacht Streefkerk. Het veelgehoorde cliché dat Nederlanders direct zijn in de contacten, en dat Vlamingen meer ‘eromheen rondwandelen’, klopt voor een groot stuk, aldus De Buyser. ‘Maar ik heb nog nooit van Vlaamse klanten gehoord dat de Nederlandse binnendienst te direct zou zijn. Ze zijn juist positief over de open communicatie en de korte reactietijd.’

VLIEGENDE START
Inmiddels zijn de teams van Control Techniques goed op elkaar ingespeeld. ‘Sales had een vliegende start met het gecombineerde salesteam. Die zijn gewend om veel te overleggen en zijn communicatiefvaardig. Op andere vlakken was soms iets meer aandacht nodig, maar intussen is de complete organisatie helemaal Benelux’, zegt Streefkerk. Het warehousemanagement is meteen vanaf het begin vanuit Sliedrecht gedaan. Dat werd breed geadopteerd en functioneerde gelijk goed. ‘Ook voor België is het centrale magazijn zo dicht bij de eigen operatie. De grotere uitdagingen zitten in de systemen op elkaar afstemmen.’ De verweven techniekorganisatie geldt als belangrijk pluspunt. ‘Tijdens de gezamenlijke vergaderingen delen technici informatie, behandelen ze vragen. Daarbuiten gaan ze waar nodig samen op pad. Vroeger was dat minder vanzelfsprekend, nu zijn het echt collega’s’, aldus De Buyser. ‘Waar onze applicatie-engineers voorheen bij een technisch probleem bijvoorbeeld aanklopten bij de collega’s in Wales, kunnen ze nu collega’s in de Benelux-regio bevragen. Grote kans dat hun Nederlandse of Belgische collega’s al op de hoogte zijn van het probleem en er een oplossing voor weten.’


‘Grote klanten vinden het prettig te merken dat er een grotere organisatie achter het verkoop- en technisch team staat. Dat wekt vertrouwen’, zegt Brend De Buyser, sales director Control Techniques Benelux bij Nidec.

DEDICATED ACTIES
Ook op het vlak van marketing betekent de samenvoeging van de businessunits een verbetering. ‘In België hadden we geen eigen marketingteam, daarvoor berusten we grotendeels op het team in Wales. Dan is er geen sprake van dedicated acties voor de Belgische markt. Alleen beurzen deed ons verkoopteam zelf’, schetst De Buyser. ‘Nu pakt het marketingteam acties op voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt, een grote verbetering.’ Naast het bundelen van de teams in Nederland en België is ook de externe administratieve faciliteit voor de gecentraliseerde orderverwerking in Roemenië voor beide vestigingen samengevoegd. ‘Ook daar is goede communicatie essentieel om ervoor te zorgen dat de juiste dingen gebeuren’, aldus Streefkerk. ‘Alles om te kunnen groeien als Benelux-organisatie – in kennis en doen, en met klanten samen. Zo willen we onze slagkracht vergroten.’ De nieuwe strategische koers straalt ook positief af op de markt, stelt De Buyser: ‘We werken doorgaans voor grote machinebouwers en de grotere distributeurs. Dergelijke klanten vinden het prettig te merken dat er een grotere organisatie achter het verkoop- en technisch team staat. Dat wekt vertrouwen. Alles is gekneed, alles is gevormd om zo efficiënt mogelijk de markt op te gaan. Nu is het doorpakken en groeien.’

www.linkmagazine.nl

Artikel: 

Meer Nidec nieuws? Lees hier verder

 

5654-ct-logo-rgb.jpg
Nidec voor uw droomapplicatie
  • Ambitie
    Nidec de beste en grootste elektrische aandrijfleverancier van Nederland
  • Team
    Ervaring in oplossingen en innovatie
  • All for dreams
    Uw applicatie is onze drive