Nidec Netherlands B.V.

Wie de klant van zijn klant begrijpt

Selmers vergroot toepassingsbereik extruder met Control Techniques DFS-frequentieregelaar

Selmers uit Beverwijk ontwikkelt complete proceslijnen waarop pijpen met diameters tot enkele meters worden ‘gehandled’, gereinigd en voorzien van verschillende beschermlagen. De pijpen zijn onder meer bedoeld voor het transport van producten uit de petrochemie, maar ook voor het ondergronds geleiden van bijvoorbeeld kabels. Het aanbrengen van deze coatings gebeurt met een extruder en luistert zeer nauw. Een opgave dus voor de besturingstechniek.
Marjolein de Wit-Blok

Ing. Ramon Keizer start in 2014 bij het bedrijf en is sinds 1 januari van dit jaar manager operations. “Anno 2023 leveren we zowel standalone oplossingen als volledige turnkey procesinstallaties. Hiermee worden pijpen vanaf de ruwe vorm, dus nog vuil en onbewerkt, gereinigd en voorzien van typisch drie of meer coatings. De eerste laag is een poedercoating die de pijpen beschermt tegen corrosie, daarna volgt een dunne lijmlaag en tot slot een kunststof laag die vooral bescherming biedt tegen mechanische belastingen. Voor pijpen die op de zeebodem worden gelegd, wordt vaak ook een ballastlaag van beton aangebracht die het afzinken ondersteunt.” In alle gevallen is het de pijp die in de machine met een bepaalde spoed draait terwijl de coating vanuit stilstaande ‘spuitmonden’ wordt opgebracht. Een optimale afstelling tussen snelheden, temperaturen en drukken is hier uiteraard cruciaal om een coating in de juiste laagdikte en kwaliteit te realiseren.

Over op draaistroomaandrijvingen
Om klanten een machine te leveren die de juiste kwaliteit pijpen produceert, werkt Selmers al jaar en dag samen met Control Techniques. Het bedrijf is een van de vier Business Units van Nidec Netherlands B.V. en viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Teun van Breugel, accountmanager Control Techniques, is de vaste contactpersoon van het bedrijf uit Beverwijk: “De eerste leveringen van Control Techniques betroffen gelijkstroommotoren inclusief regelaar voor hoofdzakelijk het draaien van de pijp. Gelijkspanning was in die tijd de beste optie voor applicaties waarin een hoog koppel moest worden gecombineerd met een laag toerental. De nadelen van gelijkspanningsmotoren zijn echter navenant en liggen vooral in de slijtage van de benodigde koolborstels en de bijbehorende hoge onderhoudsbehoefte. Met ontwikkelingen in de asynchrone servotechniek werden draaistroomaandrijvingen een haalbare optie en stapte Selmers met behulp van onze kennis, kunde en producten, succesvol over op draaistroomaandrijvingen.”

Grenzen opzoeken
Keizer: “Daarbij is het een duidelijk voordeel dat Control Techniques niet alleen de regelaar, maar ook de elektromotor levert.  Je hebt dan twee componenten die optimaal op elkaar zijn afgestemd en bovendien heb je te maken met één aanspreekpunt voor de hele aandrijving.” Door de jaren heen heeft Selmers de nieuwe  ontwikkelingen bij Control Techniques steeds gevolgd en profiteert zo van de steeds betere regelbaarheid en het bredere regelbereik van draaistroomaandrijvingen. Van de Unidrive (Classic) via de Unidrive SP tot aan de huidige DFS-frequentieregelaar die bij de nieuwste extruders wordt toegepast. 
Keizer: “Daarbij hebben we ook steeds de grenzen van de regelelektronica opgezocht. Eenvoudig om zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk het exacte toerental – zonder encoderterugkoppeling – met het juiste koppel te combineren met het oog op een optimaal coatingproces.”

Nieuwe extruder
Omdat Selmers sterk gericht is op innovatie, maakt Control Techniques het bedrijf altijd attent op nieuwe ontwikkelingen die voor hen van betekenis kunnen zijn. Zo is het afgelopen jaar besloten om bij de nieuwste extruder de DFS-frequentieregelaars van Control Techniques toe te passen. DFS staat voor ‘Drive Freestanding’ en is speciaal ontwikkeld voor het regelen van hogere vermogens. De DFS frequentieregelaar is met recht een universele regelaar en beschikbaar in uitvoeringen voor diverse besturingsplatforms: 
• Unidrive – het highperformance-platform van Control Techniques;
• H300 – de HVAC-regelaar uit de ‘specialist series’;
• F600 – de pompregelaar uit de ‘specialist series’.

Teun van Breugel: “Naast alle technische specificaties is een opvallend kenmerk dat de regelaar standaard is opgenomen in een schakelkast die voorziet in alle benodigde componenten: variërend van snelle zekeringen en hoofdschakelaar tot aan de display met ‘realtime clock’ op de voorzijde. Ook is de DFS-frequentieregelaar uitgerust met dakventilator voorzien van een thermostaat, om zo de warmtehuishouding in de kast te beheersen. Met deze benadering is de complete oplossing flexibel te plaatsen in een technische ruimte of naast de betreffende machine.”

De nieuwste extruder van Selmers maakt gebruik van de DFS-frequentieregelaar die een breder regelbereik heeft.

Lager energieverbruik
Ing. Martijn Schutz is procurementmanager en werkt inmiddels 22 jaar bij Selmers. Hij ziet als geen ander wat de verschillende ontwikkelingen op het vlak van frequentieregelaars het bedrijf hebben gebracht. “Voor Selmers betekent het grotere regelbereik van de DFS-frequentieregelaar onder andere dat er met één type extruder een brede range aan pijpen is te coaten. Onze klanten hoeven hierdoor voor verschillende afmetingen geen verschillende machines in te zetten. Een enorme tijden kostenbesparing. Bovendien stelde het ons in staat om bij gelijkblijvende capaciteit van de extruder een kleinere aandrijving toe te passen. Dit resulteert in lagere kosten en een lager energieverbruik terwijl de machine een lager gewicht krijgt.“ Teun van Breugel vult aan: “De brede inzetbaarheid van de frequentieregelaars biedt uiteraard ook mogelijkheden voor een veelvoud aan andere machines waaronder pompen, ventilatoren, compressoren en algemene applicaties waaronder extruders, crushers, mixers, kranen en transportbanden”.

Martijn Schutz procurementmanager bij Selmers, Teun van Breugel, accountmanager Control Techniques, Ramon Keizer, manager Operations bij Selmers (van links naar rechts) voor de kast met de DFS-frequentieregelaars voor de nieuwe extruder.

Data-handling via Profinet
Een belangrijke eigenschap van de DFS-frequentieregelaar voor Selmers is tot slot de mogelijkheid om data te verzamelen en deze te ontsluiten. Teun van Breugel: “De regelaars genereren tijdens het gebruik van de machine een veelheid aan data zoals het aantal starts en stops, het aantal uren dat een machine draait maar ook de opgenomen motorstroom, toerentallen en statusmeldingen. Alle data is via de SI Profinet-module van Control Techniques te benaderen. Naar wens kan dit ook via Ethernet, EtherCAT of andere vormen van buscommunicatie.”

Digital twins
Deze data vormt een waardevolle basis voor het optimaliseren van processen, het verhogen van de veiligheid en het verlagen van de kosten. Onder meer op het onderhoud en ongeplande stilstand. Daarnaast verzamelt Selmers de gegevens in het kader van ‘traceability’. Martijn Schutz: ”Data is in de huidige tijd onmisbaar om je te kunnen onderscheiden. Selmers heeft dit vertaald naar een aparte afdeling die onder meer digital twins bouwt op basis van klantspecificatie. Wanneer je eenmaal een goed model hebt opgezet, kun je via simulatie het volledige proces nabootsen; niet alleen de handling, maar ook bijvoorbeeld het reinigen, het aanbrengen van de coating en het testen en meten. Deze manier van werken biedt vooral in het ontwerpstadium de mogelijkheid om fouten of onhandigheden op te merken nog voordat er ook maar een onderdeel is besteld of geassembleerd. Daarnaast kun je in het voorstadium al optimaliseren met betrekking tot bijvoorbeeld effectiviteit, energie-efficiëntie en veiligheid maar ook ten aanzien van technische en financiële haalbaarheid en milieuaspecten.”

Virtual reality
De modellen worden tevens gebruikt om mensen te trainen. Onder meer met behulp van Virtual Reality kunnen monteurs of engineers virtueel oefenen met de inbedrijfstelling of het uitvoeren van onderhoud. Ramon Keizer: “Door gebruik te maken van een interactieve 3D omgeving, is de kennis zodanig over te dragen dat onze klanten fysieke opstartkosten verlagen en de veiligheid op locatie verbeteren. De praktijk leert dat hiermee de tijd die nodig is om een lijn inbedrijf te stellen tot 30% is te reduceren.”

Selmers richt zich op het complete proces van handling, reinigen, coaten en testen. In deze hal een van de transportbanden in opbouw - met Commander-frequentieregelaars van Control Techniques in de besturingskast.

Belangrijk aspect
Behalve de relatie met betrekking tot het leveren van advies en de juiste componenten, kent de relatie tussen de twee bedrijven ook een ander belangrijk aspect. Ramon Keizer: “De mensen van dit bedrijf lopen hier al geruime tijd langer dan ik rond, maar uit eigen ervaring kan ik zeggen dat Control Techniques onder meer begrijpt onder welke omstandigheden onze klanten werken en wat dit voor ons als machinebouwer betekent. Een machine in Nigeria staat bijvoorbeeld gedurende vele uren per dag in een warme omgeving. Andere machines staan weer op locaties waar zout water en vuil de machine extra zwaar belasten en in alle gevallen moeten we rekening houden met het feit dat een machine ook geïnstalleerd en inbedrijf gesteld moet worden én onderhouden!”

Serieuze prestatie
Schutz vult aan: “De korte communicatielijnen tussen techniek en technisch/commerciële mensen is al die jaren een standaard begrip en de ondersteuning is letterlijk enorm. Niet alleen in Nederland, maar in alle uithoeken van de wereld. Wat dat betreft maken we graag gebruik van het wereldwijde netwerk van Control Techniques dat altijd klaar staat om samen met ons naar oplossingen te zoeken wanneer de klant in problemen is. Daarnaast kan ik niet anders zeggen dat we veel respect hebben voor de manier waarop Control Techniques in de afgelopen twee jaar in staat is gebleken de levertijden na te komen. Dat is voor een schakel in de supply-chain die voor grote uitdagingen stond – en nog steeds staat – een serieuze prestatie waardoor wij ook onze afspraken kunnen nakomen. Wij gaan uit van een relatie die nog lang zal bestaan!”

www.selmers.com
www.aandrijvenenbesturen.nl

Artikel:

 Meer Nidec nieuws? Lees hier verder

 

5400-selmers-afbeelding-1.jpg
Nidec voor uw droomapplicatie
  • Ambitie
    Nidec de beste en grootste elektrische aandrijfleverancier van Nederland
  • Team
    Ervaring in oplossingen en innovatie
  • All for dreams
    Uw applicatie is onze drive