Nidec Netherlands B.V.

Engineering

Selectieadvies

Selectieadvies is een dienst waarbij een aandrijving wordt geselecteerd op basis van fysieke gegevens van het aan te drijven werktuig. Het selectieadvies is in beginsel gratis. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een ontwikkelproject. In dat geval zullen voorafgaande aan de werkzaamheden afspraken gemaakt worden over kosten.

Subsidieadvies

Control Techniques en Leroy-Somer producten zijn innovatief en worden dan ook met regelmaat in innovatieve projecten ingezet. Innovatieve of energiebesparende projecten kunnen onder subsidieregelgeving vallen. Wij houden nauwgezet bij wat er speelt in de wereld van subsidieverlening en helpen de klant hierbij graag op het juiste spoor. Voor subsidieadviezen worden geen kosten in rekening gebracht.

Energieconsult

Door toerentallen van elektromotoren variabel te maken, energie tijdelijk op te slaan of energie terug te voeden zijn energiebesparende investeringen over het algemeen snel terugverdiend. Op basis van een inspectie op locatie kan een advies uitgebracht worden voor energiebesparende maatregelen en daarbij een indicatie worden gegeven van de “return on investment” of de “cost of ownership” die project specifiek haalbaar is. Het consult kan worden uitgevoerd op een locatie binnen Nederland gedurende 1 werkdag, tijdens kantooruren, waarna een rapportage over de bevindingen wordt afgegeven, met daarin conclusies en aanbevelingen. Kosten energieconsult tegen dagtarief.

Hardware engineering en paneelbouw

Adviezen over de stuurstroomlogica rond de Control Techniques of Leroy-Somer producten op basis van een aangeboden tekeningenpakket zijn vrijblijvend. Kosten voor advies worden niet doorbelast. Aan de afgegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. De ontwerper van de hardware blijft verantwoordelijk voor het installatieontwerp.
Nidec Netherlands ontwerpt schemapakketten, al dan niet in combinatie met het bouwen van de schakelpanelen, op basis van een geaccepteerde offerte.

Hardware macro’s

Beschikbare hardware macro’s (EPLAN P8 formaat) zijn kosteloos verkrijgbaar. De macro’s dienen als hulpmiddel voor de ontwerper. Aan de afgegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De ontwerper blijft verantwoordelijk voor het installatieontwerp.

Nederlandstalige handleidingen

De beschikbare Nederlandstalige handleidingen zijn kosteloos verkrijgbaar. Deze handleidingen dienen als hulpmiddel voor de ontwerper en voor het inregelen.

Software engineering

Nidec Netherlands ontwikkelt applicatiesoftware op basis van een geaccepteerde offerte, waarin softwaredefinities, leveringsvoorwaarden en een prijsafspraak zijn gedefinieerd. Eventueel kan gekozen worden voor softwareontwikkeling op basis van regie.

 

3043-paneelbouw.jpg
Nidec voor uw droomapplicatie
  • Ambitie
    Nidec de beste en grootste elektrische aandrijfleverancier van Nederland
  • Team
    Ervaring in oplossingen en innovatie
  • All for dreams
    Uw applicatie is onze drive